مشاور و مجری امور ماشین آلات و خودروها

انتشار کتاب راهنمای خودروها وارداتی و ماشین آلات - تهیه نرم افزار بانک اطلاتی قطعات یدکی خودروها

هم اکنون ثبت نام کنید
Overview

خدمات ویژستاران


انتشارات

ترجمه و چاپ کتاب‌های ماشین‌آلات و خودرو‌های وارداتی

بخش مهندسی

تهیه اسناد فنی مناقصه‌های ماشین‌آلات و تجهیزات، ارزیابی و مشاوره فنی ماشین‌آلات و تجهیزات، نظارت بر ساخت‌وساز تجهیزات بندری و نظارت بر نگهداری ماشین‌آلات و تجهیزات

نرم افزار

تهیه بانک‌های اطلاعاتی قطعات یدکی جهت انواع ماشین‌آلات و خودرو‌ها

برخی از مشتریان ویژستاران

Brand logo Brand logo Brand logo Brand logo Brand logo Brand logo